TR | EN
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, felsefe, eğitim felsefesi ve sosyoloji gibi disiplinlerde bilimsel nitelikli bilgi oluşturmak;  lisansüstü programlarıyla, eğitim fakültelerine eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi ve sosyoloji gibi disiplinlerde öğretim elemanı yetiştirmek; eğitimin toplum tipleri ve tarihsel aşamalarındaki gelişimsel özellikleriyle birlikte toplumun değişik grup, tabaka ve bölgelerinin sosyo-kültürel özelliklerini eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, felsefe, eğitim felsefesi ve sosyoloji gibi disiplinler aracılığıyla incelemek ve sorunlar ve çözümlerine üzerine bilimsel araştırmalar ve toplantılar yapmayı amaç edinmiştir.