TR | EN
Danışmanlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Akademik Danışmanlar

1. Sınıf / Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Bölükbaşı Macit / zerrinbm@gmail.com

2. Sınıf / Prof. Dr. Ayşe Aypay / ayseaypay@hotmail.com

3. Sınıf / Dr. Öğr. Üyesi Tansu Mutlu Çaykuş/ tansumutlu@gmail.com

4. Sınıf / Arş. Gör. Doç. Dr. Fatma Sapmaz / sapmazfatma@gmail.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Kayıt Danışmanı

Arş. Gör. Ahmet Kara  / ahmetkara9126@gmail.com