Danışmanlar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Ders Kayıt Danışmanları

1. Sınıf / Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Bölükbaşı Macit / zerrinbm@gmail.com

2. Sınıf / Arş. Gör. Serdar Körük / serdarkoruk1989@gmail.com

3. Sınıf / Dr. Öğr. Üyesi Tansu Mutlu / tansumutlu@gmail.com

4. Sınıf / Arş. Gör. Ahmet Kara / ahmetkara9126@gmail.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Kayıt Danışmanı

Arş. Gör. Ahmet Kara  / ahmetkara9126@gmail.com