TR | EN
Akademik Personel
Prof.Dr. Asım Arı
Prof. Dr. Ayşe Aypay
Prof. Dr. Cavide Demirci
Prof. Dr. Cemil Yücel
Prof. Dr. Zühal Çubukçu
Doç. Dr. Fatma Sapmaz
Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş
Doç. Dr. İlknur Şentürk
Doç. Dr. Semra Kıranlı Güngör
Doç. Dr. Derya Kılıçoğlu
Doç. Dr. Hamit Özen
Dr. Öğr. Üy. Elif Aydoğdu
Dr. Öğr. Üy. Engin Karahan
Dr. Öğ. Üy. Zerrin Bölükbaşı Macit
Dr. Öğr. Üy. Hakkı Kahveci
Dr. Öğr. Üy. Zeynep Akın Demircan
Arş.Gör. Dr. Ayşe Dönmez
Arş. Gör. Dr. Gülçin Çeliker Ercan
Arş. Gör. Dr. Özge Öztekin Bayır
Arş. Gör. Dr. Tuğba İnci
Arş. Gör. Dr. Ahmet Kara
Arş. Gör. Kübra Karakaya Özyer
Arş. Gör. İsmail Kaşarcı