Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı lisansüstü düzeyinde öğretim vermektedir.

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanlar;

Prof. Dr. Ayhan Aydın

Prof. Dr. Cemil Yücel

Doç. Dr. İlknur Şentürk

Doç. Dr. Semra Kıranlı Güngör

Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydoğdu

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dönmez

Arş. Gör. Dr. Özge Öztekin Bayır