TR | EN
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı lisansüstü eğitim sağlayan bir bilim dalıdır.

Programın amacı, Eğitim Fakültesi lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış mezunlara bir üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere ulaştırma yeteneği kazanmış öğrenciler yetiştirerek ve bu öğrencileri hem bir üst derece olan doktora programına hazırlamak hem de gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında mesleki kariyer yapmaya yöneltmek, okul ve iş dünyasının gereksinimlerine ve beklentilerine cevap verebilen, evrensel kavramları algılayabilen, irdeleyebilen ve stratejik düşünme yeteneğine sahip uzman eğitimcilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ana Bilim Dalı öğretim elemanları;

Prof. Dr. Asım Arı

Prof. Dr. Cavide Demirci

Prof. Dr. Zühal Çubukçu

Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan

Dr. Öğr. Üy. Zeynep Akın Demircan

Arş. Gör. Dr. Gülçin Çeliker Ercan

Arş. Gör. Dr. Tuba İnci

Arş. Gör. İsmail Kaşarcı